Vijesti iz medicine Zdravlje

Žene su jači pol

Žene su oduvijek smatrane slabijim polom. Ali kada govorimo o borbi sa bolestima, žene su mnogo jače od muškaraca.

Priroda je ženama dala superiorniji imuno sistem, omogućavajući im da se zaštite od bacila takvim tempom kakvo tijelo muškaraca ne može da postigne.

Žene su, kažu stručnjaci, genetski programirane da se bolje opiru infekcijama i raku, a imaju i pomoćni sistem za borbu protiv bolesti.

Tajna jačeg imuniteta žena leži u ključnim biološkim razlikama među polovima. Žene imaju dodatnu kopiju ženskog X hromozoma, dok muškarci imaju samo jedan i mnogo manji Y hromozom.

To znači da žene imaju veći pristup molekulima zvanim mikro DNK, koji su kodirani na X hromozomu. Ovi mali sojevi ribonukleinske kiseline smatraju se glavnim regulatorom imuno sistema.

Statistika pokazuje da kod ljudi, kao i drugih sisara, žene žive duže od muškaraca i više su u stanju da se bore protiv sepse, infekcije ili traume. Vjerujemo da je to zbog X hromozoma, koji kod ljudi sadrži deset odsto svih mikro DNK otkrivenih do sada u genetskom kodu, a oni imaju značajnu ulogu u imunitetu i zaštiti od raka” – kazao je dr Klod Libert sa Univerziteta Gent u Belgiji koji se bavio baš ovom temom.

Mikro DNK je veoma važan za regulisanje proteina koji podstiču rast ćelija. One mogu da “zatvore dotok” proteina ćelijama raka, a povećaju količinu proteina koje ćelije koje se bore protiv njega imaju. Ako žena razvije mutaciju na genu povezanom sa imuno sistemom na X hromozomu, imaju rezervnu kopiju. Ali, muškarci je nemaju.

Sa biološke tačke gledišta razlika je vjerovatno nastala zato što su žene važnije za opstanak vrste. One moraju da budu u stanju da se odupru infekciji u trudnoći, kao i kada njeguju dijete.

Međutim, iako žene imaju jači odgovor imuno sistema na infekcije, kada dobiju infekciju to može dovesti do oštrijeg inflamatornog odgovora, a žene imaju i veće šanse da razviju autoimune bolesti i imaju teže simptome gripa od muškaraca.

 

Smedia/Informer.ba