Vijesti iz medicine Zdravlje

Životni vijek je smanjen kod psihičkih bolesnika

Jedno britansko istraživanje provedeno na više od 30.000 ispitanika pokazalo je da osobe koje pate od teških mentalnih bolesti kao što su shizofrenija ili bipolarni poremećaj mogu imati za 10 do 15 godina smanjen očekivani životni vijek.
Tako se pokazalo da teški psihički bolesnici umiru ranije od srčanog i moždanog udara te raka, a ne zbog nasilja ili samoubojstva.
Kako bi se spriječila smrt, toj ugroženoj skupini ljudi trebalo bi osigurati pomoć i pažnju koju zahtjeva njihovo oboljenje.
Inače u istraživanju se ispitivalo očekivano trajanje života za osobe koje pate od određenih mentalnih bolesti poput shizofrenije, depresije, bipolarnog poremećaja i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.
Najveće smanjenje očekivanog trajanja života bilo je zapaženo kod žena sa shizoafektivnim poremećajem (17,5 godina) te kod muškaraca sa shizofrenijom (14,6 godina).